Vidste du at du ikke har pligt til at tilslutte dig din forenings fælles antenneanlæg mere?

Fra den 1. juli 2016 sikrede en ny lov, at alle husstande skal være frit stillet til at vælge en anden tv-leverandør, end den der tilbydes gennem den fælles tv-forsyning.

Tjek din udlejers opsigesesvarsel

Hvis du gerne vil skifte til en anden tv-leverandør skal du dog lige tjekke din udlejers opsigelsesvarsel. For at undgå, at foreninger og udlejere lider økonomiske tab, indeholder loven nogle overgangsordninger afhængig af, hvilken aftale foreningen eller ud lejeren har med tv-leverandøren.

Du kan læse om de nye regler for opsigelse her.

Få de kanaler DU gerne vil se

Hvis du fravælger din forenings eller udlejers tv-signal skal du selv stå for at få dine egne modtagermuligheder, fx stueantenne eller parabol.

Her har du mange valgmuligheder:

Det kan være en udfordring at finde ud hvad dine modtagerforhold er der hvor du bor, men det kan vi hjælpe med dig med.

Ring til os og kan vejlede dig om antenneforhold i dit område.

Tlf: 4248 8000